Avatar của Trần Thành

Trần Thành

Assistant Manager

Công ty, Đơn vị

MeOffice ❤️ Văn phòng cho thuê TP.HCM

Kinh nghiệm, Kỹ năng

Hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, hỗ trợ kết nối 2500 toà nhà văn phòng đến các khách hàng tiềm năng.

Kết nối

Về Trần Thành

Phụ trách mảng cho thuê tại MeOffice — Hơn 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, hỗ trợ kết nối 2500 toà nhà văn phòng đến các khách hàng tiềm năng.

Chủ đề liên quan

Bài đăng mới nhất của Trần Thành