Chứng chỉ Green Building Standard – Tiêu chuẩn xây dựng xanh tại Trung Quốc

green-building-standard-tieu-chuan-xay-dung-xanh-tai-trung-quoc-meoffice.vn

Môi trường sống đang chịu sự tác động ngày càng nặng nề của biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên, sự phát triển bền vững đã trở thành một mục tiêu không thể thiếu. Trong lĩnh vực xây dựng, chứng chỉ Green Building Standard đã mở ra một cánh cửa hứa hẹn về việc xây dựng các công trình có hiệu suất bền vững và tôn trọng môi trường.

Chứng chỉ Green Building Standard là gì?

Green Building Standard (Tiêu chuẩn xây dựng xanh) là một khái niệm được sử dụng để chỉ các tiêu chuẩn và quy định về xây dựng xanh, tức là xây dựng được thiết kế và vận hành nhằm tối ưu hóa tác động tiêu thụ năng lượng, tài nguyên và môi trường.

Ở Trung Quốc, Green Building Standard thường được áp dụng để đề cập đến các quy chuẩn và tiêu chí xây dựng xanh do chính phủ hoặc tổ chức liên quan đặt ra để đảm bảo rằng các công trình xây dựng đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và tạo ra môi trường sống lành mạnh cho người dân.

Cụ thể, Trung Quốc đã thiết lập nhiều tiêu chuẩn và hệ thống chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh, bao gồm tiêu chuẩn như GB/T 50378-2014 về Xây dựng Xanh và GB/T 50378-2019 về Đánh giá Xây dựng Xanh. Các tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, năng lượng, nước và quản lý môi trường để đảm bảo rằng các công trình xây dựng góp phần vào bảo vệ môi trường và tài nguyên.

 

Nguồn gốc của chứng chỉ Green Building Standard

Green Building Standard (tiêu chuẩn xây dựng xanh) ở Trung Quốc có nguồn gốc từ sự quan tâm ngày càng tăng về bảo vệ môi trường và tài nguyên, cũng như nỗ lực để xây dựng các công trình bền vững với tác động môi trường thấp. Chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy và phát triển hệ thống quy chuẩn và chứng nhận xây dựng xanh như một phần của chiến lược bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Mục tiêu của việc thiết lập các tiêu chuẩn và chứng nhận xây dựng xanh là đảm bảo rằng các dự án xây dựng được thực hiện theo các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, sử dụng tài nguyên một cách bền vững, và tạo ra môi trường sống lành mạnh cho người dân. Các tiêu chuẩn này định rõ các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, tiết kiệm năng lượng, quản lý nước, và các khía cạnh khác liên quan đến bền vững trong xây dựng.

Thông thường, các tiêu chuẩn xây dựng xanh được phát triển bởi các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức liên quan đến xây dựng và môi trường. Ở Trung Quốc, Bộ Xây dựng Trung Quốc (Ministry of Housing and Urban-Rural Development, MOHURD) và các tổ chức như China Green Building Council (Trung tâm Xây dựng Xanh Trung Quốc) đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các tiêu chuẩn và chứng nhận xây dựng xanh.

 

Hành trình phát triển của chứng chỉ Green Building Standard

Hành trình phát triển của chứng chỉ Green Building Standard ở Trung Quốc bắt đầu từ nỗ lực của chính phủ và các tổ chức liên quan để đảm bảo rằng ngành xây dựng đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Dưới đây là một số bước quan trọng trong hành trình phát triển của chứng chỉ này:

 • Nhận thức về môi trường và tài nguyên: Với tình hình tăng dần của ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và tác động của biến đổi khí hậu, Trung Quốc đã nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng bền vững và tiết kiệm tài nguyên trong ngành xây dựng.
 • Đặt ra tiêu chuẩn và quy định: Chính phủ Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn về xây dựng xanh nhằm hướng dẫn các dự án xây dựng đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và tạo ra môi trường sống tốt cho người dân.
 • Thành lập tổ chức hỗ trợ: Các tổ chức như China Green Building Council (Trung tâm Xây dựng Xanh Trung Quốc) đã được thành lập để thúc đẩy và quản lý các hoạt động liên quan đến xây dựng xanh. Những tổ chức này thường chịu trách nhiệm phát triển và cập nhật các tiêu chuẩn, cung cấp đào tạo và hỗ trợ chứng nhận xây dựng xanh.
 • Phát triển và cập nhật tiêu chuẩn: Các tiêu chuẩn về xây dựng xanh liên tục được phát triển, cập nhật và hoàn thiện dựa trên sự tiến bộ của công nghệ, kiến thức về bền vững và kinh nghiệm thực tế trong ngành xây dựng.
 • Chứng nhận và thực hiện: Các dự án xây dựng có thể xin chứng nhận xây dựng xanh theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Việc chứng nhận đòi hỏi các dự án tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, vật liệu, năng lượng, nước và quản lý môi trường.
 • Tích hợp vào chính sách: Các tiêu chuẩn và quy định về xây dựng xanh thường được tích hợp vào các chính sách và hệ thống hỗ trợ của chính phủ, như khuyến khích giảm thuế cho các dự án xây dựng xanh hoặc cung cấp tài trợ cho các công trình tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng xanh.

Từ những bước này, chứng chỉ Green Building Standard ở Trung Quốc đã phát triển để trở thành một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng ngành xây dựng đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Các phiên bản của chứng chỉ Green Building Standard

Thông qua các nỗ lực của chính phủ và các tổ chức liên quan, tiêu chuẩn và chứng chỉ “Green Building Standard” ở Trung Quốc đã trải qua nhiều phiên bản và cải tiến theo thời gian để phản ánh sự phát triển của công nghệ và kiến thức về xây dựng xanh. Dưới đây là một số phiên bản quan trọng của tiêu chuẩn này:

GB/T 50378-2006 Đây là phiên bản ban đầu của tiêu chuẩn xây dựng xanh tại Trung Quốc, được phát hành vào năm 2006. Nó đặt ra các yêu cầu cơ bản về xây dựng xanh và đánh giá các khía cạnh liên quan đến bền vững trong xây dựng
GB/T 50378-2014 Phiên bản này được phát hành vào năm 2014 và đã được cải tiến và bổ sung so với phiên bản trước đó. Nó đề xuất các yêu cầu mới về tiết kiệm năng lượng, quản lý nước và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường
GB/T 50378-2019 Phiên bản này đã được phát hành vào năm 2019 và tiếp tục cập nhật các yêu cầu và tiêu chuẩn cho các dự án xây dựng xanh. Nó thường điều chỉnh và bổ sung các phần để phản ánh các phát triển mới nhất trong lĩnh vực xây dựng xanh và bền vững

 

Mỗi phiên bản mới của tiêu chuẩn Green Building Standard thường bao gồm các cải tiến về nội dung và các yêu cầu cụ thể hơn để đảm bảo rằng các công trình xây dựng xanh thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và hiệu quả năng lượng.

 

Mục tiêu của chứng chỉ Green Building Standard

Chứng chỉ Green Building Standard ở Trung Quốc có mục tiêu chính là khuyến khích và hỗ trợ việc xây dựng các công trình bền vững, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Cụ thể, mục tiêu của chứng chỉ này bao gồm:

 • Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên: Chứng chỉ xây dựng xanh đặt ra mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, như nước, vật liệu xây dựng, và năng lượng. Mục tiêu này giúp giảm lượng lãng phí tài nguyên và giảm tác động tiêu thụ tài nguyên đến môi trường.
 • Tăng cường hiệu quả năng lượng: Chứng chỉ này hướng đến việc thiết kế và xây dựng các công trình có hiệu quả năng lượng, giúp giảm tiêu thụ năng lượng, giảm lượng khí nhà kính phát ra và giúp giảm ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu.
 • Cải thiện chất lượng không gian sống: Chứng chỉ “Green Building Standard” đặt mục tiêu cải thiện chất lượng không gian sống và làm việc bằng cách đảm bảo rằng các công trình xây dựng đáp ứng các yêu cầu về môi trường lành mạnh cho người dân.
 • Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường: Mục tiêu của chứng chỉ này cũng bao gồm khuyến khích sử dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, như vật liệu tái chế, vật liệu tự nhiên, và các vật liệu có khả năng tái chế cao.
 • Tạo mô hình cho sự phát triển bền vững: Chứng chỉ xây dựng xanh ở Trung Quốc nhằm tạo mô hình cho sự phát triển bền vững trong ngành xây dựng và truyền cảm hứng cho các dự án khác tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng xanh.
 • Thúc đẩy nhận thức và thay đổi hành vi: Chứng chỉ này cũng có mục tiêu thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng xanh và tác động tích cực đến môi trường. Nó cũng hy vọng thay đổi hành vi của các chủ đầu tư và nhà thầu để họ xem xét và thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng xanh trong các dự án của họ.

Mục tiêu của chứng chỉ Green Building Standard ở Trung Quốc phản ánh cam kết của quốc gia đối với bảo vệ môi trường, tối ưu hóa tài nguyên và đảm bảo một tương lai bền vững.

 

Tiêu chuẩn đánh giá của chứng chỉ Green Building Standard

Tiêu chuẩn đánh giá của chứng chỉ Green Building Standard thường bao gồm một loạt các yêu cầu và tiêu chí mà các dự án xây dựng cần tuân thủ để đạt được chứng nhận xây dựng xanh. Các tiêu chuẩn này thường liên quan đến các khía cạnh khác nhau của xây dựng xanh, bao gồm tiết kiệm năng lượng, quản lý nước, vật liệu xây dựng, chất lượng không gian sống và môi trường lành mạnh:

 • Tiết kiệm năng lượng: Đánh giá việc sử dụng các giải pháp thiết kế và công nghệ nhằm giảm tiêu thụ năng lượng của công trình, bao gồm hệ thống điều hòa không khí hiệu quả, cách nhiệt tốt, ánh sáng tự nhiên, hệ thống năng lượng mặt trời, và các biện pháp khác.
 • Quản lý nước: Đánh giá việc sử dụng nước một cách hiệu quả trong các công trình, bao gồm tiết kiệm nước, xử lý nước thải, thu thập và sử dụng nước mưa, và các giải pháp quản lý nước khác.
 • Vật liệu xây dựng: Đánh giá việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và tái chế, bao gồm việc lựa chọn vật liệu, xử lý chất thải xây dựng và tái chế vật liệu.
 • Chất lượng không gian sống: Đánh giá môi trường sống tạo ra bởi dự án, bao gồm chất lượng không khí, ánh sáng tự nhiên, không gian xanh, không gian mở, và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của người dân.
 • Quản lý môi trường: Đánh giá các biện pháp quản lý môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án, bao gồm quản lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, và bảo vệ các khu vực địa phương.

Những tiêu chuẩn này thường được đặc thù cho từng loại công trình và được cập nhật để phản ánh sự phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng xanh. Để biết thông tin cụ thể về các tiêu chuẩn và yêu cầu trong chứng chỉ xây dựng xanh của Trung Quốc, bạn nên tìm kiếm tài liệu chính thức từ chính phủ và các tổ chức liên quan.

 

Các cấp độ của chứng chỉ Green Building Standard

Chứng chỉ Green Building Standard thường có các cấp độ khác nhau để phản ánh mức độ đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng xanh của một dự án cụ thể. Các cấp độ này thường được thiết lập để đo lường mức độ bền vững và hiệu quả năng lượng của dự án. Dưới đây là các cấp độ chứng chỉ xây dựng xanh mà bạn có thể gặp trong Trung Quốc:

Cấp độ I Đây là cấp độ cơ bản của chứng chỉ xây dựng xanh, chỉ yêu cầu các tiêu chuẩn cơ bản về tiết kiệm năng lượng, quản lý nước và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường. Cấp độ này thường áp dụng cho các dự án đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về xây dựng xanh
Cấp độ II Đây là cấp độ trung bình của chứng chỉ, yêu cầu các tiêu chuẩn nâng cao hơn về tiết kiệm năng lượng, quản lý nước, vật liệu xây dựng và môi trường sống. Các dự án cấp độ này thường phải đáp ứng một số yêu cầu khắt khe hơn và có hiệu suất tốt hơn về bền vững
Cấp độ III Đây là cấp độ cao nhất của chứng chỉ xây dựng xanh, yêu cầu đạt đến mức độ cao nhất về tiết kiệm năng lượng, quản lý nước, vật liệu xây dựng và môi trường sống. Cấp độ này thường áp dụng cho các dự án mà đáp ứng các tiêu chuẩn rất cao về bền vững và hiệu quả năng lượng

 

Mỗi cấp độ của chứng chỉ xây dựng xanh thường có một tập hợp cụ thể của yêu cầu và tiêu chuẩn mà các dự án cần đáp ứng để đạt được chứng nhận tương ứng. Các yêu cầu này có thể liên quan đến thiết kế, vật liệu xây dựng, hệ thống năng lượng, quản lý nước và nhiều khía cạnh khác của công trình.

 

Quy tắc và tiêu chuẩn tham chiếu của chứng chỉ Green Building Standard

Các chứng chỉ xây dựng xanh thường dựa trên một loạt các quy tắc và tiêu chuẩn tham chiếu để đánh giá và chứng nhận mức độ bền vững của dự án xây dựng. Trong trường hợp của chứng chỉ Green Building Standard, các quy tắc và tiêu chuẩn này có thể bao gồm:

GB/T 50378-2019 (hoặc các phiên bản trước đó) Đây là tiêu chuẩn xây dựng xanh chính được sử dụng trong việc đánh giá và chứng nhận các dự án xây dựng xanh ở Trung Quốc. Tiêu chuẩn này đặc thù các yêu cầu và hướng dẫn về các khía cạnh khác nhau của xây dựng xanh, bao gồm thiết kế, vật liệu, tiết kiệm năng lượng, quản lý nước, và môi trường sống
GB/T 36223-2018 Tiêu chuẩn này liên quan đến “Chứng nhận và đánh giá của hệ thống đánh giá xây dựng xanh”. Nó cung cấp hướng dẫn về quá trình chứng nhận xây dựng xanh, cách thức thực hiện đánh giá và xác định cấp độ bền vững cho các dự án

 

Quy tắc và hướng dẫn từ China Green Building Council (Trung tâm Xây dựng Xanh Trung Quốc): Tổ chức này có thể cung cấp các hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện và đạt được chứng nhận xây dựng xanh. Chúng thường bao gồm các hướng dẫn về cách tính toán điểm, cách tuân thủ các tiêu chuẩn và các thông tin cụ thể khác liên quan đến chứng nhận xây dựng xanh.

 

Ưu và nhược điểm của chứng chỉ Green Building Standard

Ưu điểm của chứng chỉ Green Building Standard

Chứng chỉ xây dựng xanh Green Building Standard mang nhiều ưu điểm cho cả ngành xây dựng và môi trường. Dưới đây là một số ưu điểm của chứng chỉ xây dựng xanh:

 • Bảo vệ môi trường: Chứng chỉ xây dựng xanh khuyến khích việc sử dụng tài nguyên và năng lượng một cách bền vững, giảm lượng rác thải và khí nhà kính, và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên: Các dự án xây dựng xanh tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng xanh thường tiết kiệm năng lượng, nước và các tài nguyên khác, giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì trong tương lai.
 • Tăng giá trị tài sản: Các công trình xây dựng xanh thường có giá trị tài sản cao hơn do tính hiệu quả năng lượng và bền vững của chúng. Điều này có thể giúp tăng giá trị tài sản và tạo cơ hội cho việc bán hoặc cho thuê tốt hơn.
 • Tăng hiệu suất vận hành: Xây dựng xanh thường có hiệu suất vận hành tốt hơn do sử dụng các hệ thống và thiết bị tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành và duy trì.
 • Tạo môi trường sống lành mạnh: Các công trình xây dựng xanh thường tạo ra môi trường sống lành mạnh hơn với không khí sạch, ánh sáng tự nhiên và không gian xanh, làm tăng sức khỏe và sự thoải mái của cư dân.
 • Thúc đẩy sự phát triển bền vững: Chứng chỉ xây dựng xanh đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, kinh tế và môi trường bằng cách tạo ra các dự án có tác động tích cực đến cả ba khía cạnh này.
 • Khuyến khích nhận thức và hành vi bền vững: Chứng chỉ xây dựng xanh tạo ra mô hình cho sự thay đổi hành vi và thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và sống bền vững.
 • Thúc đẩy đổi mới và nghiên cứu phát triển: Các tiêu chuẩn và yêu cầu xây dựng xanh thường thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển và áp dụng các công nghệ, giải pháp và vật liệu mới để đạt được hiệu quả năng lượng và bền vững.

 

Nhược điểm của chứng chỉ Green Building Standard

Song, cũng tồn tại một số nhược điểm cần được xem xét:

Phức tạp và tốn kém: Quá trình đạt được chứng chỉ xây dựng xanh có thể phức tạp và đòi hỏi nhiều công việc tiếp xúc với các quy tắc, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá. Điều này có thể làm tăng thời gian và chi phí của dự án.

Yêu cầu kiến thức và nguồn lực: Cần kiến thức chuyên môn sâu rộng để thực hiện xây dựng xanh và tuân thủ các yêu cầu của chứng chỉ. Điều này có thể gây khó khăn cho các chủ đầu tư, kiến trúc sư và nhà thầu không có đủ kiến thức về xây dựng bền vững.

Sự linh hoạt hạn chế: Một số người cho rằng việc tuân thủ chứng chỉ xây dựng xanh có thể hạn chế sự linh hoạt trong thiết kế và quản lý dự án. Các yêu cầu cụ thể có thể đòi hỏi thay đổi trong kế hoạch ban đầu.

Không đảm bảo sự thực hiện hiệu quả: Một số dự án có thể đạt được chứng chỉ xây dựng xanh mà vẫn không thực hiện các biện pháp bền vững một cách hiệu quả trong thực tế. Điều này có thể xảy ra khi chú trọng vào việc đạt chứng chỉ mà bỏ qua sự thực hiện thực tế.

Khả năng “greenwashing”: Một số dự án có thể tập trung vào việc tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng xanh chỉ để tạo ra hình ảnh “xanh” mà không thực sự cải thiện hiệu suất bền vững của dự án.

Phụ thuộc vào quy tắc và tiêu chuẩn: Một số nhà phê bình cho rằng việc tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn có thể làm mất đi sự sáng tạo và khả năng thích nghi với tình huống cụ thể.

Không phù hợp với mọi loại dự án: Các yêu cầu và tiêu chuẩn trong chứng chỉ xây dựng xanh có thể không phù hợp hoặc khó áp dụng cho mọi loại dự án xây dựng, đặc biệt là các dự án với mục tiêu hoặc đặc điểm độc đáo.

 

Tiêu chuẩn của chứng chỉ Green Building Standard đối với các cao ốc văn phòng cho thuê

Tiêu chuẩn của chứng chỉ Green Building Standard đối với các cao ốc văn phòng cho thuê thường tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả năng lượng của các dự án xây dựng. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng mà chứng chỉ này có thể yêu cầu cho các cao ốc văn phòng cho thuê:

 • Tiết kiệm năng lượng: Đây là yếu tố quan trọng trong việc xác định tính bền vững của một cao ốc văn phòng. Chứng chỉ có thể yêu cầu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng như hệ thống điều hòa không khí hiệu quả, hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và cách nhiệt tốt.
 • Quản lý nước: Các cao ốc văn phòng xanh thường cần thể hiện khả năng tiết kiệm nước thông qua việc sử dụng thiết bị tiết kiệm nước, xử lý nước thải và sử dụng nước mưa để tưới cây cỏ hoặc làm mát môi trường.
 • Vật liệu xây dựng và xử lý chất thải: Tiêu chuẩn xây dựng xanh thường yêu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế và giảm thiểu lãng phí. Đồng thời, việc quản lý chất thải xây dựng và tái chế cũng có thể được đánh giá.
 • Chất lượng không gian sống: Các tiêu chuẩn này thường quan tâm đến chất lượng không khí bên trong cao ốc, ánh sáng tự nhiên, không gian mở và không gian xanh, giúp tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên.
 • Hệ thống vận hành và duy trì: Chứng chỉ xây dựng xanh cũng thường yêu cầu việc xác định các phương pháp vận hành và duy trì hiệu quả để đảm bảo rằng các hệ thống tiết kiệm năng lượng và thiết bị của cao ốc vẫn hoạt động tốt.
 • Quản lý môi trường: Khả năng quản lý môi trường của dự án, bao gồm quản lý rác thải, ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường xung quanh, cũng có thể là một khía cạnh quan trọng.

 

Chứng chỉ Green Building Standard không chỉ là một nỗ lực của ngành xây dựng để thay đổi hướng đi của mình mà còn thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong mọi quyết định xây dựng. Như một tấm gương minh chứng cho sự tiến bộ và cam kết, chứng chỉ này đã định hình lại cách chúng ta hiểu về xây dựng và môi trường sống.

 

Tham khảo thêm về các chứng chỉ xanh khác tại đây:

Tên chứng chỉQuốc giaLink tham khảo
Chứng chỉ xây dựng dành cho cao ốc văn phòngLink tham khảo
Chứng chỉ LEEDHoa KỳLink tham khảo
Chứng chỉ LOTUSViệt NamLink tham khảo
Chứng chỉ BREEAMVương Quốc AnhLink tham khảo
Chứng chỉ Green StarÚcLink tham khảo
Chứng chỉ NABERSÚcLink tham khảo
Chứng chỉ DGNBĐứcLink tham khảo
Chứng chỉ HQEPhápLink tham khảo
Chứng chỉ Living Building ChallengeHoa Kỳ.Link tham khảo
Chứng chỉ Estidama Pearl Rating SystemAbu Dhabi; Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống NhấtLink tham khảo
Chứng chỉ CASBEENhật BảnLink tham khảo
Chứng chỉ Green MarkSingaporeLink tham khảo
Chứng chỉ EDGEColombiaLink tham khảo
Chứng chỉ GRIHAẤn ĐộLink tham khảo
Chứng chỉ Green Building StandardTrung QuốcLink tham khảo
Chứng chỉ SITESHoa KỳLink tham khảo
Chứng chỉ WELL Building StandardHoa KỳLink tham khảo

 

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về thị trường văn phòng cho thuê TP.HCM vui lòng liên hệ Me Office qua hotline hoặc email sau:

 • ☎ Hotline: 0901.75.74.76
 • 📧 Email: info@meoffice.vn
 • Mọi dịch vụ đều hoàn toàn miễn phí

Về Tác giả

Avatar của Kiều Lê
Content Creator
Phụ trách mảng content tại MeOffice — Gần 02 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung về lĩnh vực bất động sản, văn phòng cho thuê, thiết kế nội thất & phong thuỷ văn phòng.
Xem thêm
Don`t copy text!
Gọi ngay
Chat zalo
FB Chat fb